2022-10-17 13:49Pressmeddelande

Dalarnas Minimeringsmästare 2022 är utsedd

Bilden visar vinnare i kommunkampen Dalarna 2022 är hushållet Kihlberg/Junkala. På bilden ser vi Gunnar Kihlberg. Vinnare i kommunkampen Dalarna 2022 är hushållet Kihlberg/Junkala. På bilden ser vi Gunnar Kihlberg.

I helgen genomfördes den stora finalen av den ett år långa tävlingen Sveriges Minimeringsmästare. Vi gratulerar hushållet Kihlberg/Junkala från Falu kommun som är Dalarnas stora vinnare.

Under 2022 har 26 hushåll från Dalarna tävlat mot varandra och 200 andra hushåll i Sverige. De har utmanats i att minska sitt avfall och fått lära sig om hållbarhet och avfallsminimering genom föreläsningar och workshops.

Finalen genomfördes på söndagen i en dalagemensam träff på Galaxen i Borlänge. På plats fanns deltagande hushåll från Dalarna och en blandning av politiker som representerade de olika avfallsbolagen. Under eftermiddagen reflekterades det från året som gått och alla deltog digitalt i den stora riksfinalen. Därefter delades pris ut till kommunvinnarna samt Dalarnas totala vinnare som blev hushållet Kihlberg/Junkala.

– Både jag och Hannele gillar att inspirera andra. Vi är båda lärare och stolta att över vara ett föredöme för andra lärare och elever. Att vara minimeringsmästare är ingen uppoffring utan bara roligt och spännande på alla plan. Vi hoppas inspirera andra att prova på det här med minimering, säger en glad Gunnar Kihlberg.

De arrangerande bolagen hoppas nu att deltagarna fortsätter sprida budskapet och inspirera så att fler blir bättre på att minimera sitt avfall.

– Vi har lärt oss jättemycket fast vi tyckte vi var ganska duktiga innan. Det har varit ett inspirerande år på många sätt, säger Sofie Dangardt från Borlänge som kom delad andra plats med Jonas Ålund från Mora.

Tillsammans har samtliga deltagande hushåll i Sverige minskat sitt totala hushållsavfall (restavfall, matavfall och förpackningar) med hela 45%!

Hushållet Kihlberg/Junkala har under året minskat sitt avfall med 77%

Sveriges Minimeringsmästare 2022 är Emelie Andersson från Örebro. Hon lyckades under året minska sitt avfall med hela 90%.

Vinnaren utsågs utifrån följande kriterier: 

  • Deltagande på tematräffar  
  • Avklarade utmaningar 
  • Hushållets procentuella minskning av avfallsmängden 

Om Minimeringsmästarna

Året har varit indelat i fem teman: hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil. Deltagarna har bland annat utmanats i att bjuda på en måltid lagad på rester, anordna klädbytardag, städa utan skadliga kemikalier och att designa om textil. 

År 2020 gav ett genomsnittligt svenskt upphov till 449 kg hushållsavfall. Målet med Minimeringsmästarna är att deltagarna ska minska sina avfallsmängder avsevärt genom inspiration och kunskap. På lång sikt är målet att inspirera andra hushåll och verksamheter inom regionen och övriga Sverige att minska de totala avfallsmängderna. 

Minimeringsmästarna koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund med stöd från Avfall Sverige. Detta är den tredje omgången av projektet som genomfördes första gången 2015. I Minimeringsmästarna 2015 lyckades hushållen halvera sina avfallsmängder. Till skillnad från de tidigare omgångarna deltar nu hushåll från hela Sverige.  


Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 950 miljoner kronor per år och har drygt 215 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.


Kontaktpersoner

Projektledare/utvecklingsledare Återbruk
Cajsa Hagberg
Kommunikatör
Ann-Sofie Sundgren