2023-09-15 09:49Pressmeddelande

Falu Energi & Vatten satsar på batterilager

Falu Energi & Vattens styrelse har fattat beslut om att investera i ett batterilager på Ingarvet. Planen är att anläggningen ska stå klar i slutet av 2024 och ha en effekt motsvarande 10 MW med en energikapacitet på 10 MWh.

– Batterier kan lagra energi från förnybara källor och är en attraktiv investering för oss och i förlängningen våra kunder, säger Markus Åkerberg, som är chef för Elnät, stadsnät och energitjänster på FEV.

Ökad stabilitet i lokalnätet
Batterilagret kommer att ge ökade möjligheter till stabilitet i lokalnätet, alltså det elnät som tar hand om transporten den sista biten ut till elanvändarna, såsom hushåll och företag.
– Ett batterilager ger naturligt möjlighet till ett mer robust lokalnät med minskade avbrottstider. Det kommer våra kunder till gagn genom ökad driftsäkerhet i elnätet, berättar Markus Åkerberg.

Det svenska energisystemet har förändrats till att utgöras av en större andel icke planeringsbar produktion, till exempel vindkraft. I och med det har det uppstått ett behov av nya resurser i elnätet som bidrar till att hålla balansen mellan produktion och konsumtion.

Betalt för tillgänglig kapacitet
För att underlätta detta har Svenska Kraftnät skapat marknader där den som har en flexibel produktion, konsumtion eller lagring kan få betalt för att stå redo med tillgänglig kapacitet. Priserna på dessa marknader har stigit kraftigt de senaste åren. Det har gjort att olika typer av energilagringslösningar, till exempel batterilager, har blivit en attraktiv investering.
– Genom batterilagringssystem kan vi som bolag gå in på en tillväxtmarknad och skapa förutsättningar för nya affärsmöjligheter. Den ekonomiska vinsten kommer att bidra till att vi kan utveckla ännu bättre tjänster till Faluborna, säger Markus Åkerberg.

Bättre samarbete och tillväxt i regionen
Investeringen bedöms också ge ökade möjligheter att ansluta kunder till lokalnätet. Det kommer att innebära bättre samarbetsmöjligheter och tillväxt i regionen
Den beslutade investeringsutrymmet för batterilagret är 65 miljoner kronor.


Ämnen: El

Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1 100 miljoner kronor per år och har drygt 220 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Agnes Hejll
Chef för Elnät, Stadsnät och Energitjänster
Markus Åkerberg