2022-04-01 13:42Pressmeddelande

Följ med våra ”VA-detektiver” i jakten på tillskottsvatten

Bilden visar flera människor i samtal framför ett brunnslock

Tillskottsvatten kan orsaka översvämningar och leda till onödigt hög energiförbrukning. Just nu är våra ”VA-detektiver” på plats i Grycksbo för att undersöka ledningsnätet och leta källor till de stora mängderna tillskottsvatten.  

Under vecka 14 är flera av våra VA-ingenjörer, rörnätsmedarbetare och drifttekniker från reningsverket på plats i Grycksbo för att göra besiktningar av ledningar, brunnar, diken, och ytvattenflöden. Vi installera även flödesmätare i ledningsnätet för att mäta hur mycket vatten som rinner i ledningarna.

Kom gärna och besök våra “detektiver” på plats. Vi berättar gärna mer om problemen som tillskottsvatten orsakar och hur vi tillsammans med fastighetsägarna kan lösa dem.

Förutom våra medarbetare finns även våra entreprenörer på plats:

  • Pollex kommer att utföra anslutningskontroller på fastigheterna. De använder främst en metod som innebär att rök skickas in i avloppsledningarna för att identifiera felkopplade stuprör hos fastigheterna.
  • VVS-teknik kommer att filma fastighetsserviser genom att skicka in kamera i ledningarna. Syftet är att kartlägga bristfälliga, läckande fastighetsserviser och påkopplade dräneringar.

Pressinbjudan/praktisk information

Tid: Onsdagen den 6 april klockan 09.00-10.00 och 14.00-15.00

Plats: Grycksbo. Kontakta Sofia Billvik för information om var vi befinner oss vid de olika tidpunkterna.

Varmt välkommen till en timmes detektivarbete!

Fakta/Tillskottsvatten

Tillskottsvatten är rent vatten (regnvatten och grundvatten) som kommer in i spillvattenledningarna från felkopplade dräneringsledningar och takavlopp, gamla läckande ledningar, trasiga brunnar och felkopplade dagvattenbrunnar.

Tillskottsvatten är ett stort problem i de flesta kommuner, som leder till onödig energiförbrukning vid pumpstationer och avloppsreningsverk, försämrad vattenrening och slamkvalitet. Vid skyfall är det dessutom risk för källaröversvämningar och bräddning av orenat avloppsvatten. I Grycksbo har vi onormalt stora mängder tillskottsvatten.

Bristerna finns både på det allmänna ledningsnätet och på fastighetssidan. Därför behöver vi jobba tillsammans med fastighetsägarna för att åtgärda problemen.

Mer information om tillskottsvatten finns på webbsidan Koppla dagvatten rätt


Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 800 miljoner kronor per år och har drygt 200 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun. Kontaktpersoner

Medieansvarig
Mikaela Trapp
Falu Energi & Vatten
VA-ingenjör
Sofia Billvik