2022-12-22 14:24Pressmeddelande

Föreningar kan ansöka om extra elbidrag

Nu kommer föreningar i Falu kommun, som har egna anläggningar och lokaler, att kunna få ett extra ekonomiskt stöd till följd av ökade elkostnader.

Falu Energi & Vatten AB gör ett starkt resultat i år, och en del av det goda resultatet ska nu användas för att hjälpa utsatta föreningar i kommunen.

Falu Stadshus AB - förvaltningsbolag som agerar moderbolag för Falu Energi & Vatten, Kopparstaden och Lugnet i Falun AB - har beslutat att använda pengar från FEV för att möjliggöra ett ekonomiskt stöd till föreningar till följd av de ökade elkostnaderna.

– I dessa tuffa tider är det en bra idé att vi som energibolag kan stötta föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga. Det är viktigt att föreningarna klarar av att utöva sin verksamhet vidare, både för ungdomarnas hälsa och sociala umgänge, säger Jenny Drugge (C), styrelseordförande Falu Energi & Vatten AB.

Det är många föreningar som aviserat att man kommer att få det tufft ekonomisk framöver, när kostnaderna för el drar i väg mot betydligt högre nivåer än tidigare.

– Tillsammans med FEV är vi i kommunen måna om att det även fortsatt ska ges möjlighet för barn och unga att kunna använda isanläggningar och skidspår med mera, trots höga elpriser. Genom det beslut som tagits, finns det alltså ekonomisk hjälp att få vilket är oerhört positivt, säger kommunalrådet Liza Lundberg (S).

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att hantera själva ansökan och handläggningen av stödet, men det är kommunfullmäktige som kommer att ta det slutliga beslutet om var pengarna går.

Alla föreningar i Falu kommun som har egna elkostnader är berättigade att söka bidraget. Bidragsperioden är satt till 2022-07-01 - 2023-06-30.


Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 950 miljoner kronor per år och har drygt 215 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.


Kontaktpersoner

Kommunalråd (S)
Liza Lundberg
  • 023-83099