2024-03-27 08:00Pressmeddelande

Helt nytt avloppsreningsverk i Främby

Ett flygfoto över Främby avloppsreningsverk som även visar var den nya anläggningen ska placeras. Ytan är markerad med ett blått raster.En översiktbild över anläggningen i Främby. Det nya avloppsreningsverket kommer att byggas på den blåmarkerade ytan.

Falu Energi & Vatten har beslutat att bygga ett helt nytt avloppsreningsverk i Främby. Det nya verket beräknas stå klart 2029.

- Det är en väldigt viktig investering för Falun och hela kommunen. Vi behöver ett avloppsreningsverk som är hållbart, modernt och klarar av att rena vårt vatten i takt med att kommunen växer, säger Johan Hedman, vd.

Sedan sommaren 2023 har FEV tillsammans med projektets samverkanspartner NCC utrett och utvärderat förslag på hur det framtida reningsverket i Främby ska se ut. I den processen framkom att det lämpligaste, mest hållbara och mest kostnadseffektiva är att bygga helt nytt reningsverk. 

Bygger intill nuvarande verk

Det nya avloppsreningsverket kommer att byggas på befintlig anläggning, intill nuvarande lokaler och bassänger i Främby.
– Det nya reningsverket kommer att byggas på den norra delen av tomten. Det är en strategisk placering eftersom vi kan använda den infrastruktur som redan finns för både inkommande och utgående flöden, och bygga på självfall genom hela anläggningen, säger Johan Hedman.

Flexibel anläggning med högre kapacitet

Det nya avloppsreningsverket ska vara anpassningsbart och flexibelt för att kunna möta framtida behov och tuffare reningskrav.
– Vi ska bygga ett reningsverk som är hållbart, modernt och driftsäkert. Verket ska förberedas för kommande lagkrav och rening av exempelvis kväve och läkemedel, säger Johan Hedman.

Klart 2029

Att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Främby är en stor investering som uppskattas till omkring 700 miljoner kronor, men det finns osäkerheter. Budgeten kommer att förfinas och justeras under kommande projektering.

Bygget av det nya avloppsreningsverket är planerat att starta 2025 och beräknas pågå under fyra år. Verket ska stå klart och provköras under 2029.
– Genom att vi bygger ett nytt verk kan den ordinarie verksamheten pågå utan större risk för driftstörningar. Det minskar risken för okontrollerade utsläpp och arbetsmiljöriskerna för våra medarbetare minskar om de inte behöver sköta anläggningen under pågående byggnation, säger Johan Hedman.

Läs mer om projektet. 


Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1 127 miljoner kronor per år och har cirka 230 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.


Kontaktpersoner

VD och koncernchef
Johan Hedman
Falu Energi & Vatten
Kommunikationschef
Agnes Hejll

Relaterade länkar