2023-02-17 14:41Pressmeddelande

Klart med nytt miljötillstånd för Främby avloppsreningsverk

Bilden visar bassänger och  byggnaderFrämby avloppsreningsverk

Idag blev det klart att Främby avloppsreningsverk får ett nytt miljötillstånd för verksamheten i Falun. Mark- och miljödomstolens beslut innebär att verket kan rena mer avloppsvatten och fortsätta att ta hand om gruvvatten.

– Det är ett efterlängtat besked som innebär att vi kan fortsätta utveckla Främby avloppsreningsverk till en modernare anläggning, som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav, säger Per Dahlberg, vd på Falu Energi & Vatten.

Växer ur ”kostymen”
För snart 60 år sedan invigdes Främby avloppsreningsverk. Sedan dess har mycket hänt. Faluns befolkning växer och mindre reningsverk har lagts ner och kopplats in till kommunens största verk.
– Vi har helt enkelt blivit fler som använder det allmänna vattnet och vår verksamhet är på väg att växa ur sin ”kostym”. Själva arbetet med tillståndsprocessen har pågått under flera år med bland annat utredningar och samråd med berörda myndigheter och allmänheten, berättar Per Dahlberg.

Miljötillstånd med hårdare krav
Med det nya miljötillståndet kan Främby avloppsreningsverk utöka reningen av spillvatten från cirka 50 000 till 70 000 personer. I tillståndet ingår även fortsatt rening av gruvvatten som pumpas upp från Falu Gruva för att hålla besöksgruvan öppen.
– I det nya tillståndet regleras utsläppen av fosfor till 0,3 mg/l och BOD7 (organiska ämnen) till 10 mg/l. De nya villkoren för utsläpp till vatten gäller efter ombyggnationen. Det är hårdare villkor än vad vi har idag och för att klara kraven kommer vi att uppgradera verket och komplettera det med ett nytt steg för kemisk fällning och sandfilter, berättar Per Dahlberg.

Gruvvattenreningen med fällning av metaller drivs vidare i nuvarande form med en reningsgrad på cirka 99 % för järn respektive zink.

Utloppsledning placeras i Runn
Miljötillståndet innebär också att en ny utloppsledning kommer att placeras i Runn istället för i Främbyviken. Den nya platsen är vald utifrån att ledningen ska ligga på större djup och få en bättre omblandning med sjövattnet.
– Nu när vi har ett nytt miljötillstånd kan vi gå vidare med upphandling av en entreprenör för om- och utbyggnad av Främby. Senare under 2023 hoppas vi även kunna starta upp planeringen av byggprojektet i samverkan med generalentreprenören, säger Per Dahlberg.

Fakta/Främby avloppsreningsverk
Idag renas cirka 16 000 m³ avloppsvatten per dygn på Främby avloppsrneingsverk. Hit kommer vatten från Faluns innerstad, Korsnäs- och Hosjöområdet, Grycksbo, Danholn, Blixbo, Toftbyn och Sundborn. Totalt renar verket avloppsvatten från cirka 43 000 personer i Falu kommun.

I projektet Framtidens Främby utvecklar vi avloppsreningsverket i Främby till en modernare anläggning, som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav. Du kan följa projektet på fev.se:

Framtidens Främby


Ämnen: Avlopp

Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 950 miljoner kronor per år och har drygt 215 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.


Kontaktpersoner

Medieansvarig
Mikaela Trapp
Falu Energi & Vatten