2024-02-05 10:09Pressmeddelande

Snart får Grycksbo nytt dricksvatten

En hand håller ett glas under en rinnande vattenkran

Sedan mitten av 90-talet har Årbohedens vattenverk i Sågmyra försett Grycksbo med allmänt dricksvatten. Nu är det dags att byta vatten. Under februari kommer Grycksbo att anslutas till vattenverken i Lennheden/Tjärna.

– Vi genomför vattenbytet på grund av att dricksvattenresursen i Årboheden är begränsad. Idag försörjer den tre områden (Sågmyra, Bjursås och Grycksbo) och på lång sikt finns det inte utrymme för att ansluta fler hushåll och verksamheter. För att säkra vattenförsörjningen har vi anslutit Grycksbo till Faluns ledningsnät via en överföringsledning, berättar Lena Melander, chef för vattenförsörjningen.

Möjligheten att förse Grycksbo med dricksvatten från Årboheden kommer inte att upphöra helt. Årboheden kommer istället att få en ny roll som reservvattenverk. Det innebär att om det skulle inträffa en störning i vattenleveransen från Falun går det att använda dricksvatten från Årboheden.

Ställ in rätt dosering

Vattenbytet innebär inga större förändringar för hushåll eller verksamheter i Grycksbo. Själva bytet kommer inte att påverka leveransen av vatten till kranen och det nya vattnet är ett grundvatten precis som tidigare.

Det som skiljer lite är vattnets hårdhet. Det nya vattnet från Lennheden/Tjärna är mineralrikt och medelhårt (7,3 °dH) jämfört med tidigare vatten som ligger på gränsen mellan mjukt och medelhårt (4,4 °dH).

– Det man kan tänka på är att ställa in tvätt- och diskmaskiner efter det nya vattnet. På disk- och tvättmedelsförpackningar står det hur mycket du ska dosera beroende på vattnets hårdhet, säger Lena Melander.

SMS när vi ”vrider på kranen”

Boende i Grycksbo som vill ha koll på när det nya vattnet kopplas på kan ansluta sig till vår SMS-tjänst.

– Vi har skickat ut information per post till alla hushåll i Grycksbo. Informationen landar i brevlådan under vecka 6, men om någon vill veta mer exakt när vi ”vrider på kranen” kan man ansluta sig till vår SMS-tjänst. Då kommer du att få ett SMS dagen innan omkopplingen. Sedan tar det cirka en vecka innan allt vatten är utbytt i ledningsnätet, berättar Lena Melander.

Mer information

Mjukt eller hårt vatten

Vattenkvalitet och kontroll

SMS om driftstörningOm Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1 085 miljoner kronor per år och har drygt 225 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.


Kontaktpersoner

Kundtjänst
Öppettid: 08.00–16.00
Kommunikationschef
Agnes Hejll