2024-02-22 10:57Pressmeddelande

Starkt resultat för Falu Energi & Vatten - skapar möjligheter i en växande kommun

Bilden visar en FEV-logga på en bil och två personer som arbetar  vid ett ställverk

Falu Energi & Vattens resultat för 2023 landar på 181 miljoner kronor. Ett starkt resultat i nivå med föregående år.
- Det fina resultatet ger oss förutsättning för att återinvestera i våra verksamheter, förbättra våra anläggningar och utveckla ännu bättre tjänster till Faluborna och företagarna som verkar här, säger Johan Hedman, vd.

Falu Energi & Vatten är en anläggningstung verksamhet, och anläggningarna kräver ett aktivt arbete med förebyggande underhåll och löpande förnyelse. Detta för att FEV ska kunna fortsätta leverera bland annat el, vatten och avlopp till Faluborna.

Under 2023 investerade FEV totalt 290 miljoner kronor i närmare 300 projekt. Några av de största investeringarna var byggnationen av fördelningsstation vid kraftvärmeverket, generationsbyte av elmätare och förnyelse av VA-ledningar.
– Den största delen av investeringar är inom elnätsverksamheten. Det är ovanligt mycket och hänger ihop med den stora anslutningen av datahallarna som förväntas vara klar under 2024. Den nya fördelningsstationen vid datahallarna ökar driftsäkerheten på elnätet och gör det möjligt för fler och större kunder kan ansluta sig. Det är en viktig investering för att kunna möta efterfrågan på mer elektrifiering i samhället, säger Johan Hedman.

”Vi värnar om våra kunder”

En stabil ekonomi ger också FEV goda förutsättningar att fortsätta det framgångsrika arbetet med att säkerställa konkurrenskraftiga och prisvärda tjänster till Faluborna.
– Eftersom vi ansvarar för samhällskritiska funktioner är förväntningar höga på Falu Energi & Vatten. Vi har en otroligt viktig roll i kommunen och jag är stolt över hur vi hanterar uppdraget. Alla vi som jobbar på FEV är delaktiga i att det går bra. Vi har ordning och reda, vi ställer upp när det behövs och det som jag tycker om allra mest är att vi värnar om våra kunder, säger Johan Hedman.

Säkerställer att kommunen kan växa

Att göra ett väldigt bra resultat som kommunalt bolag kan ifrågasättas, framför allt när det kopplas ihop med priser på produkter och tjänster.
– Utvecklingen av Falun går framåt. Vi blir fler som bor i kommunen och vår verksamhet ska säkerställa att kommunen kan växa. Resultatet är därför viktigt, både för fortsatta investeringar i nya anläggningar och för att kunna förbättra befintliga. Över tid återinvesterar vi de årliga överskotten i verksamheten och vår målsättning är att låna så lite som möjligt, men ändå ha pålitlig och prisvärd leverans till kunderna, säger Johan Hedman.

Förra årets resultat på 181 miljoner kronor kommer inte enbart gå till investeringar, utan FEV lämnar även ett så kallat koncernbidrag till ägaren Falu kommun. Efter en dialog med ägaren lämnar FEV ett bidrag på 28 miljoner kronor.

Låga elpriser påverkade resultatet

Under 2023 hade FEV en resultatbudget på 208 miljoner kronor. Att resultatet blev längre än väntat - 181 miljoner kronor - beror till största delen på lägre elpris och en betydande prisökning på biobränslen.
– När vi la budgeten för 2023 var det en extremt hög prisnivå på el och det fanns inga indikationer på att de skulle falla så lågt under året. Det påverkade främst intäkten för elen som produceras i vårt kraftvärmeverk och våra vind- och vattenkraftverk. För fjärrvärmen har bristen på biobränsle i vår omvärld drivit upp priset till en väsentligt högre nivå. Kombinationen av låga elpriser och ökade bränslekostnader gör den ekonomiska situationen ansträngd för vår fjärrvärmeaffär, förklarar Johan Hedman.

Fakta/Nyckeltal 2023 (2022)

Omsättning: 1 127 mnkr (1085)
Rörelseresultat: 182 mnkr (173)
Investeringar: 290 mnkr (211)
Antal medarbetare: 232 (220)
Placering prisundersökning Nils Holgersson: 72 (79). Placering redovisas exklusive elhandel eftersom den påverkas av vilket prisområde en kommun tillhör.


Ämnen: Ekonomi

Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1 127 miljoner kronor per år och har cirka 230 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.


Kontaktpersoner

Kundtjänst
Öppettid: 08.00–16.00
VD och koncernchef
Johan Hedman
Falu Energi & Vatten
Kommunikationschef
Agnes Hejll