2022-02-22 15:27Pressmeddelande

Starkt resultat skapar goda förutsättningar för framtiden

Medarbetare på Falu Energi & Vatten

2021 blev ett väldigt bra år för Falu Energi & Vatten. Koncernens resultat landar på 164 miljoner kronor, det högsta någonsin.
– Självklart känns det bra att stänga 2021 med det här fina resultatet. Det innebär bland annat att vi kommer att kunna fortsätta våra viktiga investeringar i kommunen och samtidigt minska vårt lånebehov. Något som är bra för hela kommunkoncernen, säger Per Dahlberg, vd på Falu Energi & Vatten.

Under 2021 hade Falu Energi & Vatten (FEV) en resultatbudget på 100 miljoner kronor. Att utfallet blev betydligt bättre, 164 miljoner kronor, beror bland annat på stor efterfrågan på pellets, höga volymer på fjärrvärmeproduktionen och försäljningen av den aktiva delen av fibernätet till nya intressebolaget Kurbit.

– Flera verksamheter har gått riktigt bra, till exempel elnätsverksamheten och våra affärsdrivna delar inom vatten, avlopp och återvinning. Vi har även tilldelats utsläppsrätter som vi sålt. Det har vi kunnat göra eftersom vi producerar fjärrvärmevärme med bioenergi och därför inte behövt använda dem. Priset på utsläppsrätter har varit väldigt högt och gav oss ett tillskott på cirka 10 miljoner mer än vad vi budgeterat för. Sammantaget har vi haft ett år när det mesta gått vår väg. Våra engagerade medarbetare är såklart viktiga pusselbitar för resultatet och jag känner mig riktigt stolt, säger Per Dahlberg.

Elproduktionen enskilt största anledningen
Den enskilt största anledningen till resultatet är att FEV fått riktigt bra betalt för företagets elproduktion som sålts till den nordiska börsen, Nord Pool. Nord Pool är börsen som sätter priset på elen och styr vad kunderna i slutänden får betala.

– Utan vår egen elproduktion så skulle vi inte ha gjort ett så starkt resultat. Det är alltså inte vår elhandelsverksamhet som bidragit till resultatet, vilket man kanske skulle kunna tro. Många kunder har ringt till oss med frågor om hur elmarknaden fungerar och om det är vi som styr priserna. Tyvärr kan vi inte påverka priserna på Nord Pool, förklarar Per Dahlberg.

Så gynnar resultatet alla som bor i Falun
FEV:s uppdrag och största drivkraft är att skapa en framtidssäker infrastruktur och erbjuda tjänster som gör vardagen bekväm för Faluborna, nu och för kommande generationer. Att dagligen leverera det som många ser som en självklarhet – produktion och distribution av el, värme, kyla, vatten & avlopp, återvinning och bredband.

– Hårt arbete och stora investeringar krävs för att kunna förnya och hålla våra anläggningar i ett bra skick. Vi behöver också utveckla och utöka anläggningarna i takt med att kommunen växer. God ekonomi är också viktigt för att vi ska kunna förbättra våra verksamheter och hitta nya lösningar som gör oss mindre känsliga för det vi inte kan påverka, till exempel väderlek, elpriser och ränteläge, säger Per Dahlberg och fortsätter:

– Vi samlar inga pengar på hög, utan merparten av resultatet kommer att användas till investeringar i våra anläggningar. Det går alltså tillbaka till Faluborna i form av säkra leveranser från oss, nu och i framtiden. Sedan ger vi en del i koncernbidrag till Falu kommun och så kommer vi att amortera på våra lån. Förra årets fina resultat ger oss goda förutsättningar att fortsätta det framgångsrika arbetet tillsammans med Faluborna.


Ämnen: Ekonomi

Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 800 miljoner kronor per år och har drygt 215 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun. 


Relaterad media