2021-06-28 09:00Pressmeddelande

Vi är duktiga på att "tömma säcken"

Glad Gunnar vid återvinningscentralen på Ingarvet i Falun. Gunnar Ekström är glad över att vi som bor i Falu kommun har blivit ännu bättre på att sortera.

Du som bor i Falu kommun har blivit ännu bättre på att sortera på återvinningscentralerna (ÅVC). Arbetet med att "tömma säcken" i den brännbara restavfallscontainern som inleddes i november förra året har gett resultat. Det visar den plockanalys som gjordes på ÅVC:n i Falun i april månad.

– Så roligt att vi alla tar till oss och vill lära oss att återbruka och återvinna, säger Gunnar Ekström, driftchef Återvinningen på Falu Energi & Vatten.

För någon vecka sedan blev Falu kommun utsedd till Sveriges bästa avfallshanterare. Den här vinsten tillsammans med plockaanalysen ger bra återkoppling på att vi som Falubor har blivit bättre på att sortera.

Brännbara avfallet plockas igenom

Två gånger per år, en under våren och en under hösten, genomförs plockanalys på det brännbara avfallet som samlas in på återvinningscentralen. Det är ett mätinstrument för att få en bra uppfattning om hur våra kunder sorterar sitt avfall. Rent praktiskt innebär en plockanalys att en i förväg bestämd mängd avfall plockas ur och sorteras.

– Genom plockanalysen kan vi se att sorteringen har bidragit till mer återbruk och att fler material återvinns. Vi ser också vilka fraktioner vi ska jobba mer med för att bli ännu bättre, säger Gunnar.

När plockanalysen som gjordes under våren jämförs med den i höstas så syns en klar förbättring i vad som är rätt sorterat. I april var det 57 procent som var brännbart restavfall i containern jämfört med 43 procent i höstas.

– Så klart otroligt glädjande. Priset för Sveriges bästa avfallshanterare fick vi för att vi förbättrat oss. För att behålla titeln nästa år behöver vi bli ännu bättre och hjälpas åt. Vi har mycket kvar vi kan göra. Återvinning är ett ständigt förbättringsarbete, säger Gunnar.

Tillsammans mot ny vinst

Tillsammans med dig som bor i Falun vill vi vinna igen. Vi vill bli bättre. Vad kan vi göra då? Till exempel så kan vi tänka mer på hur vi gör med textiler. I första hand ska de inte brännas utan gå till försäljning, återbruk och materialåtervinning.

För att underlätta för dig som kund på ÅVC:n i Falun finns åtta insamlingsboxar vid förpackningsinsamlingen. Om de är fulla är det även möjligt att slänga textilierna direkt utanför Återbruket i särskilda säckar. Alla textilier går till Human Bridge och sorteras sedan vidare för försäljning, återbruk och materialåtervinning.

I Svärdsjö och Bjursås finns boxarna för textiler precis bredvid Återbruket.

Även förpackningar kan vi sortera bättre på ett enkelt sätt. Ställ dig alltid frågan när du ska slänga någont hemma. Är det en förpackning? Ja! Då ska den materialåtervinnas.

Fortsätt töm säcken!

För att minska mängden brännbart avfall behöver vi fortsätta jobba med att ”Tömma säcken”. Sortera redan när du är hemma. Dela upp i vad som kan återbrukas och materialåtervinnas. Ett tips är att endast det som inte kan läggas i andra containrar ska hamna i den brännbara.

Tillsammans är vi bäst!

Resultat av plockanalys april 2021:

Av det som slängs i den brännbara containern på återvinningscentralen är:

- Åtta procent är kläder och andra textilier som skulle kunna återbrukas eller materialåtervinnas. Alla textilier, även de som är trasiga, ska lämnas i våra insamlingsboxar eller till Återbruket. Textilierna gås igenom i stora sorteringsanläggningar hos Återbrukets samarbetspartner. Det som inte kan användas kommer istället gå till textilåtervinning.

- Bra att veta är också att det går åt 11 000 liter vatten att producera ett par jeans. Det skulle räcka att släcka törsten åt en person i 10 år.14 procent motsvarar 430 ton per år som slängs i onödan och ger extra förbränningskostnader på 210 000 kr.

- 14 procent är förpackningar såsom plast, papper och metall. På alla förpackningar finns ett producentansvar och ska samlas in för att tas om hand om på rätt sätt och materialåtervinnas.

- 8 procent motsvarar 255 ton per år som slängs i onödan och ger extra förbränningskostnader på 150 000 kr. Motsvarar 85 stycken hyggligt stora elefanter.

- 4 procent är saker som vi anser skulle kunna återbrukas istället. Rena och hela saker som skulle kunna gå direkt till våra samarbetspartners och säljas i secondhandbutik eller på annat sätt användas igen. Om det skulle se ut så i varje container under hela året så motsvarar det 100 ton per år som slängs i onödan. Detta ger extra förbränningskostnader på 60 000 kr per år och påverkar avfallstaxan.

Exempel på övrigt felsorterat är:

- Trädgårdsavfall som istället kan bli jord.
- Farligt avfall som av miljömässiga skäl är viktigt att det tas om hand på rätt sätt så att avfallet inte skadar människor eller miljö.
- Hushållsavfall som ska slängas i den grå tunnan hemma och hämtas av sopbilen.
- Metall som istället ska materialåtervinnas. När man återvinner aluminium spar man hela 95 % energi, jämfört med tillverkning av aluminium från malm.
- Matavfall som kräver särskild behandling för att kunna bli biogas


Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 800 miljoner kronor per år och har drygt 200 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun. Kontaktpersoner

Medieansvarig
Mikaela Trapp
Falu Energi & Vatten
Driftchef Återvinning
Gunnar Ekström