2023-06-16 11:32Pressmeddelande

NCC bygger om avloppsreningsverket i Främby

Bilden visar ni personer som står intill en bassäng vid Främby avloppsreningsverk under en rundvandring på anläggningen.Falu Energi & Vattens samverkanspartner NCC besöker Främby avloppsreningsverk.

Nu är det klart att byggföretaget NCC blir samverkanspartner till Falu Energi & Vatten under ombyggnationen av Främby avloppsreningsverk. Det nya verket planeras att stå klart under 2028.

I början av året blev det klart med reningsverkets nya miljötillstånd och nu är det även klart med samverkanspartner. Två viktiga milstolpar på vägen mot en modern anläggning.
– Framtidens Främby-projektet är väldigt viktigt för Falun och för att kommunen ska kunna växa. Därför känns det rätt att göra det i samverkansformen partnering där vi får med entreprenörens kompetens från start och kan forma projektet så optimalt som möjligt tillsammans, säger Henrik Bergqvist, projektchef på Falu Energi & Vatten.

Arbetar tätt tillsammans
Att NCC går in som samverkanspartner till Falu Energi & Vatten innebär att beställare och entreprenör arbetar tätt tillsammans under hela projektet. Arbetet startar redan i planeringsfasen med att skapa gemensamma förutsättningar för att genomföra entreprenaden inom överenskommen tid, till rätt ekonomi och till den kapacitet, kvalitet och funktion som krävs.
– Det är väldigt glädjande att NCC fick detta projekt och vi ser verkligen fram emot att börja arbeta tillsammans i samverkan med Falu Energi & Vatten i Framtidens Främby. För oss innebär samverkansformen partnering ett strukturerat arbetssätt i öppendialog med projektets bästa i fokus. Genom att vi kommer in tidigt i processen kan vi bidra på bästa sätt med vår kompetens, säger Jonas Björnbom, produktionschef för NCC Infrastructure i Dalarna.

Verket får ny ”kostym”
Efter semestrarna kommer parterna sätta organisationen för ombyggnationen och sedan börjar arbetet med att ta fram den bästa lösningen för kommunens nya reningsverk.
– Tillsammans med NCC kommer vi att utreda och utvärdera olika förslag på hur vi bygger ett ekonomiskt och hållbart reningsverk i enlighet med vårt nya miljötillstånd. Det färdiga verket kommer att få en ny ”kostym” som ska serva kommuninvånarna i 30–50 år framåt, förklarar Henrik Bergqvist.

Projekteringsarbetet kommer att pågå till och med 2024 och byggstart planeras till 2025. Det färdiga verket är planerat att vara i drift under 2028.

Fakta/Främby avloppsreningsverk
Idag renas cirka 16 000 m³ avloppsvatten per dygn på Främby avloppsrneingsverk. Hit kommer vatten från Falu stad, Grycksbo-, Bjursås- och Sundbornsområdena. Totalt renar verket avloppsvatten från cirka 43 000 personer i Falu kommun.

I projektet Framtidens Främby utvecklar vi avloppsreningsverket i Främby till en modernare anläggning, som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav. Du kan följa projektet på fev.se:

Framtidens Främby


Ämnen: Avlopp

Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1 100 miljoner kronor per år och har drygt 220 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.


Kontaktpersoner

Medieansvarig
Mikaela Trapp
Falu Energi & Vatten
Projektchef
Henrik Bergqvist

Relaterade länkar