2022-07-04 08:31Pressmeddelande

Undertecknad avsiktsförklaring för fortsatt samarbete med Borlänge Energi

Två kvinnor står och håller i det papper som de undertecknat. Jenny och Lena visar upp avsiktsförklaringen

Den 28 juni undertecknade Falu Energi & Vattens ordförande Jenny Drugge och Borlänge Energis ordförande, Lena Lagestam en avsiktsförklaring kring ett utökat samarbete mellan bolagen.
­‑ Vi har mycket att vinna på att samarbeta, säger Jenny Drugge. De båda bolagens struktur, organisation och verksamhet är till stora delar lika och verksamheterna har mycket att vinna på att dela erfarenheter, kompetens och resurser av olika slag
.‑ Det pågående samarbetet bjuder redan på stora fördelar och leder till att vi kan erbjuda en ökad servicegrad och en bredare samhällsnytta. Vi vill genom den här avsiktsförklaringen visa att vi i de båda styrelserna uppmuntrar till fortsatt samarbete och står bakom detta till fullo, säger Lena Lagestam.
Den nu undertecknade avsiktsförklaringen ersätter en tidigare version från 2015. Bolagen samarbetar redan idag på flera områden. Den sammanlänkade fjärrvärmeledningen och den gemensamma dricksvattenförsörjningen är kanske det som märks mest hos Falubor- och Borlängebor. Tillsammans med andra dalakommuner skapar vi också optimala förutsättningar för avfallshantering i länet.
Samarbete är också påbörjat inom andra områden som till exempel gemensam jour och att man stöttar upp varandras kundtjänst vid behov. En fortsatt utveckling av samarbetet är önskvärd men det exakta innehållet och i vilken form det ska organiseras bestäms löpande av bolagens ledningar och anpassas efter aktuella behov och situationer.
‑ Vi är mycket glada över att samarbetet fungerar så bra oss emellan, konstaterar Lena Lagestam.
- Nu väntar ett antal möten mellan styrelser och ledningsgrupper för att mejsla ut vad vi ska göra framåt, de närmaste månaderna, avslutar Jenny Drugge.Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 950 miljoner kronor per år och har drygt 215 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.